Соёл, урлагийн салбарт ажиллаж буй нийт ажилтан, уран бүтээлчиддээ "Соёл, урлагийн ажилтны өдөр"-ийн мэндийг дэвшүүлье

Соёл, урлагийн салбарт ажиллаж буй нийт ажилтан, уран бүтээлчиддээ "Соёл, урлагийн ажилтны өдөр"-ийн мэндийг дэвшүүлье

Соёл, урлагийн салбарт ажиллаж буй нийт ажилтан, уран бүтээлчиддээ "Соёл, урлагийн ажилтны өдөр"-ийн мэндийг дэвшүүлье

Шинэ Мэдээлэл