“ӨӨРЧЛӨЛТИЙН УДИРДЛАГА-CHANGE MANAGEMENT” СЭДВЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

“ӨӨРЧЛӨЛТИЙН УДИРДЛАГА-CHANGE MANAGEMENT” СЭДВЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Монгол Улсын Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөлөөс нийслэл, аймаг, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарыг чадавхжуулах сургалтыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” Төсөл, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.

Доорх линкнээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу

Төрийн албаны зөвлөл – “ӨӨРЧЛӨЛТИЙН УДИРДЛАГА-CHANGE MANAGEMENT” СЭДВЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЛӨӨ (csc.gov.mn)

Шинэ Мэдээлэл