"Хөгжмийн хүрээлэн-50" Эрдэм шинжилгээ-онол практикийн бага хурал

"Хөгжмийн хүрээлэн-50" Эрдэм шинжилгээ-онол практикийн бага хурал

"Хөгжмийн хүрээлэн-50"

Эрдэм шинжилгээ-онол практикийн бага хурал 2022 оны 11-р сарын 4-ний өдөр зохион байгуулагдана.

Эрдэмтэн, багш судлаач та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 7011-8012, 11-325553

Шинэ Мэдээлэл