"Хөгжим" сонины хоёр дахь дугаар хэвлэгдэн гарлаа.

Монгол Улсын Филармонийн 2016 оны эхний хагасд зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл болон 4-р улиралд хэрэгжүүлэх төсөл, тоглолтын талаарх мэдээллийг авах боломжтой.

Холбоотой мэдээлэл